Hoezo De Groene Hoogte?

Hallo, laat ik me even voorstellen: ik ben Aristide Weitenberg. Toen ik hier kwam wonen, beschikte ik eindelijk over een lang gewenst balkonnetje. Daar kwamen al snel de nodige (vooral eetbare) planten op te staan en diverse vrienden en bekenden waren verrast over de hoeveelheid groen die ze op drie hoog aantroffen. Zodoende noemde ik het voor de grap De Groene Hoogte en eigenlijk sloeg dit meteen aan. Het is dus niets meer of minder dan de naam die ik aan mijn woning, en eigenlijk alleen m’n balkonnetje, heb gegeven.

Maar die naam past ook prima bij mijn groeiend bewustzijn ten aanzien van thema’s als energiegebruik, consumptie, recycling en voedselproductie. De huidige wereld zit eigenlijk bizar in elkaar en dit werkt deels verlammend. Het is allemaal zo groots, dat je er toch niets tegen begint. Maar de aloude slogan ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ biedt uitkomst, en dus draag ik op heel bescheiden wijze bij aan een wereld zoals die volgens mij zou kunnen of zelfs moeten worden. Ik leef van weinig geld en kan bijvoorbeeld niet zomaar alles biologisch kopen, maar dat is meteen  een uitdaging: binnen mijn mogelijkheden naar creatieve en soms vernieuwende oplossingen zoeken.
Ik vind het leuk om mijn eigen kruiden en groenten te kweken. Bovendien is niets lekkerder dan een zongerijpte aardbei van eigen teelt. Het is ook heel bevredigend als ik mijn waterrekening krijg en zie hoe weinig ik heb verbruikt, zonder dat ik daar echt iets voor hoef te laten. En de wormen die mijn groente- en fruitafval in vruchtbare compost omzetten, zijn inmiddels mijn huisdieren geworden. Ik zit in een voortdurende ontdekkingstocht: hoe ik steeds meer kan leven op een manier die ik verantwoord vind, die me aanstaat en die goed voelt.

Er gebeurt veel op het vlak van energie(gebruik) en ook op het gebied van voedselproductie en recycling zijn veel initiatieven in volle gang. Dat maakt het voor mij een tijd van verandering en dus van hoop: ik hoop dat meer mensen zich bewust kunnen en vooral willen worden van wat er momenteel gaande is. Ik wil mensen bewegen om even een moment stil te staan bij wat ze bijvoorbeeld kopen of verbruiken of weggooien. Bewustwording is tenslotte het begin van mogelijke verandering.

En of het nu om een kruidenspiraal voor een vriendin gaat, nieuwe wormenbakken voor mezelf, naschoolse natuurclubjes voor (heel) jonge kinderen of nu zelfs een wormenhotel voor de buurt… Ik vind het fijn om op deze manier met natuur en milieu bezig te zijn en anderen daarbij te betrekken. En is het niet mooi dat er steeds meer groene hoogtes bij komen?

Deze website is niets meer dan een weergave van zaken en kwesties die ik interessant vind, die me bezighouden en dingen die ik doe. Het is ook erg fijn om te merken dat bezoekers van deze website erdoor geïnspireerd worden en in sommige gevallen zelf actief aan de slag gaan.